Bungee Jumping Warszawa (Wola) Aleja Prymasa Tysiąclecia 103 (za auto-komisem żółta brama)               Można oddalić mapkę :-)