REGULAMIN

WYKONYWANIA SKOKÓW NA GUMOWEJ LINIE

 

 1. Warunkiem dopuszczenia do skoku jest własnoręczne potwierdzenie podpisem dobrego stanu zdrowia.
 2. ZABRANIA SIĘ wykonywania skoków osobom pod wpływem środków odurzających, kobietom ciężarnym oraz osobom cierpiącym lub przebytych chorobach:
  Osoby niepełnoletnie muszą okazać pisemne pozwolenie podpisane przez pełnoprawnego rodzica lub opiekuna.
  • układu krążenia - ciężkie niekontrolowane nadciśnienie, choroby naczyń mózgowych, tętniak aorty, stan po operacjach naczyń tętniczych, duże żylaki kończyn dolnych, niedokrwienie kończyn dolnych choroba niedokrwienna serca, niewydolność serca, zaburzenia rytmu serca itp.
  • ośrodkowego układu nerwowego (epilepsja, depresja, psychozy, niedowłady, stan po udarze)
  • chorobami oczu (choroby siatkówki, jaskra, stan po operacji, wady wzroku powyżej 3 dpi.)
  • chorobami narządu ruchu (po przebytych obrażeniach kręgosłupa, przebytych ciężkich złamaniach kończyn dolnych i miednicy, choroby kręgosłupa (dyskopatia, złamania, kręgozmyk, osteoporoza, znaczne skrzywienia, wady wrodzone i nabyte)

   Pracownicy Bungy Jumping "Mario" nie są lekarzami oraz nie są upoważnieni do decydowania o przystąpieniu do skoku. Każdy własnoręcznie podpisuje, że jest zdrowy.

   W przypadku stwierdzenia u siebie jakichkolwiek z powyższych dolegliwości, innych chorób, lub wątpliwości co do stanu własnego zdrowia podczas wizyty u lekarza poproś go by wyraził pisemną zgodę na Twój skok na gumowej linie. Zgoda taka powinna zawierać: Twoje imię i nazwisko, nazwę choroby/dolegliwości,wpis lekarza, o braku przeciwwskazań do skoku, oraz podpis lekarza wraz z pieczęcią i datą badania/konsultacji.

 3. Przed skokiem, kandydat do skoku powinien pozostawić na dole wszelkie przedmioty mogące wypaść w trakcie skoku ( klucze, monety, zapalniczka ,telefon, itp. ) oraz ściągnąć lub bardzo mocno zawiązać swoje obuwie.
 4. W przypadku gdy skoczek po drugim sygnale wydanym przez instruktora (3, 2, 1, bungee) nie wykona skoku lub zrezygnuje wcześniej , nie zwraca się poniesionych kosztów.
 5. Zabrania się chwytania gumy w trakcie skoku.
 6. W przypadku nie dostosowania się do zaleceń regulaminu organizator nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie wynikające z tego niekorzystne dla skoczka następstwa.
 7. Instruktor może odmówić dopuszczenia klienta do skoku bez podania przyczyny.
 8. Bungee Jumping to sport ekstremalny, który wiąże się z ryzykiem i nieprzewidzianymi sytuacjami, niezależnymi od Organizatora przy zastosowaniu zasad bezpieczeństwa.

 


Instruktor bungy jumping
Stanisław Góralczyk

WZÓR POZWOLENIA DLA RODZICA

 

Zapoznałem(am) się z regulaminem skoków na gumowej linie i wyrażam zgodę na skok bungee jumping mojego syna(córki) w dniu ....... oraz podaję nr. telefonu w celu sprawdzenia tożsamości niepełnoletniego skoczka.

Czytelny podpis rodzica i nr telefonu.
W przypadku nie dodzwonienia się do rodzica skoczek nie będzie dopuszczony do skoku!
W przypadku stwierdzenia, że rodzic to nie rodzic, stracisz 130 zł!!!!
(płatne przed sprawdzeniem oryginalności oświadczeni)

 

WZÓR POPRAWNIE WYPEŁNIONEGO OŚWIADCZENIA SKOCZKA
(wypełniane przed skokiem)